1

Απόψεις

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΙΟΥΔAΚΗΣ

Γεννήθηκε στα Χανιά. Σπούδασε Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Κρήτης και Δημοσιογραφία στη σχολή του Αντέννα. Ενδιαφέρεται για τα πάντα - και γράφει κυρίως γι' αυτά που του αρέσουν.