Το μεταναστευτικό βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Μάαστριχτ, οι οποίοι στα συμπεράσματά τους κάνουν λόγο για "ανικανότητα" της Ελλάδας να επεξεργαστεί γρήγορα τις αιτήσεις ασύλου, όπως προβλέπεται στη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. ​

Οι ηγέτες του ΕΛΚ κάλεσαν την ελληνική κυβέρνηση να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της και να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά τη διαδικασία αιτήσεων ασύλου, καθώς αυτό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. ​«Αν η Ελλάδα δεν κάνει αυτό που της αναλογεί, το μέλλον της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας θα τεθεί υπό αμφισβήτηση. Επιπλέον, η Ελλάδα πρέπει να προστατέψει τα σύνορά της με τη Βουλγαρία», επισημαίνουν οι ηγέτες του ΕΛΚ​​.

Εξάλλου, οι ηγέτες του ΕΛΚ ανέλυσαν τις μελλοντικές εξελίξεις στην Αφρικανική ήπειρο, την αύξηση του πληθυσμού της και πώς μπορεί να διασφαλιστεί μεγαλύτερη οικονομική πρόοδος. ​«Η ΕΕ θα πρέπει να αναζητήσει λύσεις που θα επιτρέψουν στον κόσμο της Αφρικής να έχει ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα του», επισήμαναν οι ηγέτες του ΕΛΚ​.

Από την πλευρά τους, οι ηγέτες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών από τις Βρυξέλλες υπογραμμίζουν την ανάγκη σύναψης «εταιρικών συμφωνιών» της ΕΕ με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης παράτυπων μεταναστών. Καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο πριν το τέλος του χρόνου και να συναφθούν οι «εταιρικές συμφωνίες» το συντομότερο δυνατό. Τονίζουν ότι αυτές οι συμφωνίες πρέπει αφενός να διασφαλίζουν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ μέσα από την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και αφετέρου να βασίζονται σε αμοιβαία αλληλεγγύη.