Μεγάλη απάτη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα εις βάρος του ΙΚΑ αλλά και του ΕΟΠΥΥ εντόπισαν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ.

Περίπου 500 ασφαλισμένοι έκαναν χρήση των παροχών υγείας σε είδος και σε χρήμα εις βάρος τόσο του ΙΚΑ όσο και του ΕΟΠΥΥ με πλαστά δικαιολογητικά. Οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αξιοποιώντας τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), εντόπισαν περιπτώσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους που δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις.

Η βεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και σε χρήμα από το ΙΚΑ. Ύστερα από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κεραμεικού είχαν χορηγηθεί χειρόγραφα περισσότερες από 500 παράνομες ασφαλιστικές ικανότητες.

Το ποσό της ζημίας επιβαρύνει τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ και το ύψος της θα προσδιοριστεί μετά από σχετική διερεύνηση. Της υπόθεσης έχει ήδη επιληφθεί η Οικονομική Αστυνομία και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τους εμπλεκόμενους.