Κοινωνία
LIVE: ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Τζαμί στην Αθήνα: Μια ιστορία σχεδόν 80 ετών 

Για πολλούς μπορεί η υπόθεση της ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα, να αποτελεί ένα σύγχρονο πρόβλημα, ωστόσο όπως γράφει ο ιστορικός και συγγραφέας Νικόλαος Νικηταρίδης στο reader.gr, «τα περί του τζαμιού στην Αθήνα τεκταινόμενα πηγαίνουν αρκετά πίσω στο παρελθόν». Ο ίδιος σημειώνει πως υπάρχει μια πραγματικότητα σχετικά με το όλο θέμα που δυστυχώς αποσιωπείται και δίνει μια σειρά ιστορικών στοιχείων για ένα ζήτημα που πάει πίσω έως το 1940. 

Ειδικότερα, ο κ. Νικηταρίδης γράφει στο άρθρο του: 

«Με την ανέγερση του τζαμιού στο Βοτανικό να ολοκληρώνεται, ο νους γύρισε στα 1999 όταν και πάλι διαβάζαμε στις εφημερίδες περί σταυροφοριών κατά της οικοδόμησης του. Μπορεί κι εμείς να διαφωνούμε τόσο για τη θέση που επιλέχτηκε, σε μια τοποθεσία με ιδιαίτερη αρχαιοελληνική ιερότητα, όσο και για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του από εθνικούς πόρους, αφού μονάχα το οικόπεδο θα έπρεπε να προσφερθεί, αλλά θα θέλαμε να καταθέσουμε λίγες σκέψεις, καθώς και μία πραγματικότητα σχετικά με το όλο θέμα που δυστυχώς αποσιωπείται.

Η αναγκαιότητα ανέγερσης ενός τζαμιού στην Αθήνα μπορεί πολύ σύντομα να βασιστεί στα εξής επιχειρήματα : α] Στην έμπρακτη απόδειξη της τήρησης του Συντάγματος μας περί ανεξιθρησκίας και της μη ¨επιλεκτικής¨ λειτουργίας της Δημοκρατίας, β] Στον αυξημένο αριθμό Μουσουλμάνων που ζουν μόνιμα στην πρωτεύουσα, γ] Στην ανάγκη να απαγκιστρωθούμε από το ¨τουρκικό άγχος¨ και το ¨άγχος του τζιχάντ¨, ώστε να σταματήσουμε να θυσιάζουμε στο ¨βωμό¨ τους, τους υπόλοιπους Μουσουλμάνους και ιδιαίτερα τους φίλους Άραβες, και δ] Στο να στηρίξουμε με την πράξη μας τη λειτουργία των δεκάδων ορθόδοξων εκκλησιών μας στις αραβικές – και όχι μόνο – χώρες.

Σ΄ αυτό το τελευταίο, για να φανεί το παράλογο όχι μόνο της αντίθεσης, αλλά και της καθυστέρησης μιας τέτοιας ενέργειας, θα θέλαμε να τονίσουμε την ύπαρξη των ελληνικών ορθόδοξων εκκλησιών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και των Ελληνικών Κοινοτήτων που χρόνια τώρα λειτουργούν απρόσκοπτα σε αραβικές χώρες της Β. Αφρικής ¨εμπνέοντας¨ τις Ελληνικές Παροικίες και την Ορθοδοξία, όπως καλά γνωρίζουμε όλοι εμείς οι Αιγυπτιώτες Έλληνες. Και ως Αιγυπτιώτης ιστορικός ερευνητής λοιπόν, ας σημειώσω πως στο διάβα δύο αιώνων στην Αίγυπτο ιδρύθηκαν 56 ελληνικές εκκλησίες σε πάνω από 30 αιγυπτιακές πόλεις, αρκετές από τις οποίες συνεχίζουν ως τις μέρες μας την πορεία τους στον ορθόδοξο χρόνο.

Και επειδή η ιστορία διδάσκει, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως τα περί του τζαμιού στην Αθήνα τεκταινόμενα πηγαίνουν αρκετά πίσω στο παρελθόν. Γι΄ αυτό, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό, θα αναδημοσιεύσουμε τρία μικρά χαρακτηριστικά άρθρα που είδαν το φως στην αλεξανδρινή εφημερίδα «Ταχυδρόμος» εδώ και 60-70 χρόνια :

29/2/1940 : Τέμενος εν Αθήναις : «Κατά τον εν Αθήναις ανταποκριτήν της ¨Μπαλάγ¨, η Ελληνική Κυβέρνησις προσέφερε δωρεάν γήπεδον εις κατάλληλον περιοχήν, περιβαλλόμενον υπό κήπου, προς ανέγερσιν Τεμένους εν Αθήναις. Η υπογραφή του δωρητηρίου εγγράφου θα γίνη λίαν προσεχώς. Το υπουργείον των Βακφ ανέλαβε τις δαπάνες ανεγέρσεως του Τεμένους, θα αποστείλη δε προσεχώς ένα των μηχανικών αυτού προς καταρτισμόν σχεδίων. Το Τέμενος όπερ θα είναι ανατολικού ρυθμού, θα αποτελέση πραγματικόν κόσμημα δια την ελληνικήν πρωτεύουσαν».

12/1/1949 : Περί την ανέγερσιν δύο Τεμένων εν Ελλάδι : «Καθ΄ α γράφει η ¨Μίσρυ¨, το υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας επληροφορήθη ότι διεξάγεται μεταξύ των Αιγυπτιωτών Ελλήνων έρανος δια την ανέγερσιν δύο τεμενών εις Λουτράκι και Αθήνας. Το Ελληνικόν Εμπορικόν Επιμελητήριον διευκρίνησεν ότι το 1947, αποφάσει του Δ.Σ., παρεκλήθη η εν Καΐρω Ελληνική Πρεσβεία να μεριμνήση όπως χορηγηθή εις το Επιμελητήριον άδειαν διεξαγωγής εράνου μέχρι ποσού 10 χιλιάδων λιρών δια την ανέγερσιν δύο τεμενών. Το υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας επληροφόρησε τότε το Επιμελητήριον ότι το ζήτημα θα εξετασθή και καλόν θα ήτο να αναβληθή ο έρανος μέχρι της παροχής της σχετικής αδείας.
Προ μηνών το Επιμελητήριον επληροφορήθη ότι η ζητουμένη άδεια παρεσχέθη, υπό τον όρον να συμπεριληφθή εις αυτήν και έρανος 6 χιλιάδων λιρών διενεργηθείς προηγουμένως. Το Επιμελητήριον εν τούτοις αγνοεί τον έρανον τούτον και παρεκάλεσεν εγγράφως τον Διοικητήν μας να του παράσχη τας σχετικάς πληροφορίας. Όσον αφορά τον εκ 10 χιλιάδων λιρών έρανον, αυτός θα διενεργηθή συντόμως».

19/5/1951 : Περί την δωρεάν του εν Αθήναις Τεμένους επί τη διπλή βασιλική εορτή : «Κατά τηλεγράφημα της ¨Αχράμ¨ εξ Αθηνών, η Α.Ε. ο πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος, υπό την ιδιότητα του ως υπουργού των Εξωτερικών, εδέχθη την Α.Ε. τον πρέσβυν της Αιγύπτου εις τας Αθήνας μαιτρ Άντλη Αντράους βέην και ανεκοίνωσεν προς αυτόν επισήμως, ότι η Ελληνική Κυβέρνησις, επ΄ ευκαιρία της διπλής βασιλικής εορτής, απεφάσισε να επιστρέψη προς τον Μουσουλμανισμόν το τέμενος του Μοναστηρακίου (Ελ Φουτούχ), το οποίον και θέτει υπό την προστασίαν της Α.Μ. του Βασιλέως Φαρούκ, δια να δύνανται οι εγκατεστημένοι εν Αθήναις Μουσουλμάνοι να εκτελούν τα θρησκευτικά των καθήκοντα».


Google NewsΑκολουθήστε το reader.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.