ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/09/2021 12:26

Σεισμός: Αυτό είναι το σχέδιο «Εγκέλαδος» - Τι προβλέπει και γιατί ενεργοποιήθηκε μετά τον σεισμό στην Κρήτη

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε μετά τον σεισμό στην Κρήτη το σχέδιο «Εγκέλαδος» - Προβλέπει και καθορίζει τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν μετά τον σεισμό

Newsroom
Κείμενο: Newsroom
Σεισμός: Αυτό είναι το σχέδιο «Εγκέλαδος» - Τι προβλέπει και γιατί ενεργοποιήθηκε μετά τον σεισμό στην Κρήτη
(Πηγή: eurokinissi)
Ανάγνωση:

Ο ισχυρός σεισμός στην Κρήτη μεγέθους 5,8 Ρίχτερ οδήγησε την ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να θέσει σε άμεση εφαρμογή το σχέδιο «Εγκέλαδος». Πρόκειται για ένα γενικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών ενός σεισμού.

Το σχέδιο, που ισχύει από τις 30 Ιανουαρίου 2020, επιδιώκει την άμεση και συντονισμένη απόκριση όλων των φορέων σε σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και προβλέπει δράσεις που έχουν σκοπό την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σεισμός στην Κρήτη: Τι προβλέπει το σχέδιο «Εγκέλαδος»

Σύμφωνα με το σχέδιο «Εγκέλαδος» οι δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από σεισμό είναι οι εξής:

 • Απεγκλωβισµός και διάσωση πολιτών από το Πυροσβεστικό Σώµα (Π.Σ.)
 • Αντιµετώπιση περιστατικών υγείας πολιτών από τραυµατισµούς κατά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινοµένου. Παροχή πρώτων βοηθειών τυχόν τραυµατιών και διακοµιδή τους στα νοσοκοµεία από το Ε.Κ.Α.Β.
 • Συλλογή πληροφοριών για την επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόµενη περιοχή σχετικά µε τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο σεισµός και ενηµέρωση των εµπλεκοµένων φορέων από Αστυνοµία, Πυροσβεστική Υπηρεσία και ∆ήµους
 • Λήψη µέτρων προστασίας πολιτών και εργαζοµένων από τους υπεύθυνους λειτουργίας υποδοµών ή εγκαταστάσεων (αρχαιολογικοί χώροι, κατασκηνώσεις, νοσοκοµεία, εγκαταστάσεις Ενόπλων ∆υνάµεων, κλπ), σύµφωνα µε τα σχέδια εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Υποστήριξη του έργου της Γενικής ∆/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ∆ΑΕΦΚ) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών στον έλεγχο κτιρίων από µηχανικούς που υπηρετούν στις ∆νσεις Τεχνικών Έργων και άλλων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κ.Μ.
 • Άµεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες- προσωρινή διαµονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραµονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη – από ∆νση Πρόνοιας των ∆ήµων και τις αντίστοιχες ∆νσεις Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Άρση εµποδίων στο οδικό δίκτυο για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκοµειακές µονάδες, κλπ. από ∆νσεις Τεχνικών Έργων ∆ήµων και της Περιφερειακής Ενότητας.
 • Έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιµου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανοµής, κλπ) και τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου νερού, από ∆ΕΥΑ ∆ήµων και ∆νση ∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρειας Κ.Μ.
 • Άµεσο οπτικό έλεγχο υποδοµών και τεχνικών έργων για τη διαπίστωση ζηµιών που προκλήθηκαν από το σεισµό ή άλλα επαγόµενα φαινόµενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίµηση του δυναµικού και των µέσων που απαιτούνται για την άµεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους, από ∆νσεις Τεχνικών Έργων ∆ήµων και της Περιφερειακής Ενότητας.
 • Τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο µετά την εκδήλωση σεισµού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας µε τους λοιπούς επιχειρησιακά εµπλεκόµενους φορείς, από τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
 • Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του ∆ηµάρχου και του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη, αντίστοιχα
 • Λήψη απόφασης διακοπής µαθηµάτων λόγω έκτακτων συνθηκών από τον αρµόδιο ∆ήµαρχο ή Αντιπεριφερειάρχη (για πάνω από ένα ∆ήµο).
 • Λήψη µέτρων τροχαίας από την ΕΛ.ΑΣ. προς αποφυγή κυκλοφοριακής συµφόρησης, τόσο στην πληγείσα περιοχή όσο και ευρύτερα
 • Λήψη µέτρων τάξης και ασφάλειας από την ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών στην πληγείσα περιοχή
 • Άµεση επαναλειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης κλπ., που έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω του καταστροφικού φαινοµένου (∆Ε∆∆ΗΕ, κλπ.)
 • Συµβολή των Ενόπλων ∆υνάµεων µε τη διάθεση προσωπικού, µέσων, υλικών και εφοδίων και προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ/ « Ξενοκράτης», καθώς και των τµηµάτων « ∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ» (Παράρτηµα « Ζ» στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ/ « Ξενοκράτης» )όπου αυτό απαιτείται.
 • Ενηµέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που αφορούν την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισµού και παροχή οδηγιών µε στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών του από το Αυτοτελές ΓραφείοΤύπου σε συνεργασία µε την Αυτοτελή ∆νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κ.Μ.
 • Ενηµέρωση του κοινού για λήψη µέτρων προστασίας της υγείας τους από την εκδήλωση σεισµού από το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου σε συνεργασία µε τη ∆νση Υγείας της Περιφέρειας Κ.Μ.
 • Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας µετά από εξουσιοδότηση από τη ∆ιεύθυνση.
 • Άρση επικινδυνοτήτων σε κτίρια και κατασκευές από τους µηχανικούς της Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.
 • Λήψη απόφασης για οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών λόγω σεισµού σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στ ο“Μέρος 7α/115/9/ΦΝ275/7-8-- ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ” του παρόντος σχεδίου.
 • Λήψη απόφασης κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση-βραχεία διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών από το Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας µετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
 • Υποβολή αιτήµατος διεθνούς συνδροµής για την παροχή βοήθειας από άλλες χώρες, όταν το δυναµικό και τα µέσα σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισµών- Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Πολιτικής Προστασίας από το Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Google News
Ακολουθήστε το Reader στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
# TAGS:
ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Newsroom
Κείμενο: Newsroom

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ