Προσαυξημένα κατά 7 ευρώ πωλούσε τα εισιτήρια εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως ιστοσελίδα η οποία είχε εκ των προτέρων προμθευτεί τα εισιτήρια σε κανονική τιμή.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων διαπσιτώθηκε ότι μέσω της ιστοσελίδας getyourguide.com πωλούνται εισιτήρια για επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης Αθηνών προσαυξημένα κατά 7 ευρώ, τα οποία έχουν αγοραστεί από ταξιδιωτικό γραφείο της Αθήνας.

Η αρμόδια υπηρεσία διαπίστωσε το συμβάν όταν παρουσιάστηκαν μεμονωμένοι επισκέπτες στον αρχαιολογικό χώρο που διεκδικούσαν προτεραιότητα στην είσοδο γιατί είχαν προμηθευτεί ακριβότερα τα εισιτήρια από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Για το λόγω αυτό το ΤΑΠ διευκρινίζει ότι καμία προτεραιότητα δεν εξασφαλίζεται σε μεμονωμένους επισκέπτες που αγοράζουν τα εισιτήρια τους από τη συγκεκριμένη, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.