Μια φορά την εβδομάδα και όχι ανά δύο ημέρες που ισχύει σήμερα θα επιτρέπεται στις εισπρακτικές εταιρίες να επικοινωνούν με δανειολήπτες, ενώ οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών θα ισχύουν και στις περιπτώσεις που η ενημέρωση γίνεται από δικηγόρους.

Αυτές είναι οι προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, το οποίο συνεδρίασε υπό τον γενικό γραμματέα Καταναλωτή, Αντώνη Παπαδεράκη.

Με τις αλλαγές που προτείνονται, θα θωρακίζεται η συχνότητα της ενημέρωσης -άπαξ εβδομαδιαίως- ακόμη και στις περιπτώσεις που ο πιστωτής έχει αναθέσει το έργο σε περισσότερες από μία εταιρίες ενημέρωσης, δηλαδή η τράπεζα σε περισσότερες εισπρακτικές. 

Ταυτόχρονα, θα γίνει πιο αυστηρός ο τρόπος ταυτοποίησης του οφειλέτη, ώστε η επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά με τον ίδιο, ενώ θα εξαιρεθούν από τις διατάξεις περί μη όχλησης τους μεσημεριανές ώρες. 

Σε σχέση με τους δικηγόρους, για τυχόν παραβάσεις θα επιβάλλονται κυρώσεις στον πιστωτή (τράπεζες) πέρα από τις ενδεχόμενες κυρώσεις που θα επιβάλλουν τα όργανα των δικηγορικών συλλόγων.