Ένα από τα βασικότερα έργα υποδομής της περιοχής των Β. Μεσογείων, αυτό της αποχέτευσης των αστικών λυμάτων των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων– Αρτέμιδος, εισέρχεται ύστερα από προσπάθειες 20 ετών σε πορεία υλοποίησης, αναβαθμίζοντας ριζικά την αξία της περιοχής.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της εντατικής συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ και των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος. Ο επανασχεδιασμός των έργων συλλογής, επεξεργασίας και ανάκτησης των αστικών λυμάτων υλοποιείται στη βάση σύγχρονων αρχών βιώσιμης ανάπτυξης, στo πλαίσιo ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για το σύνολο της Αττικής.

Στρατηγική σημασία στο νέο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, πέραν των προφανών ωφελειών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, έχει η ανάδειξη της αναπτυξιακής προοπτικής του έργου και του σχεδιασμού των έργων συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων με στόχο την παραγωγή ανακτημένου νερού και την επαναχρησιμοποίησή του για άρδευση και περιαστική χρήση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Το σύνολο του έργου έρχεται να θέσει τέλος στην ανεξέλεγκτη διάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων και να διασφαλίσει την ποιοτική κατάσταση και βιωσιμότητα των υπογείων υδατικών αποθεμάτων της περιοχής αλλά και να αναβαθμίσει το παράκτιο οικοσύστημα, το οποίο αποτελεί το βασικότερο άξονα της αναπτυξιακής προοπτικής των δύο Δήμων.

Παράλληλα, με βασική επιλογή  την ανάκτηση του νερού για χρήσεις άρδευσης καλλιεργειών αλλά και αστικού πρασίνου, εξοικονομείται πολύτιμος φυσικός πόρος και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αναγέννησης της πρωτογενούς δραστηριότητας στην περιοχή, αλλά και συναφών δραστηριοτήτων, άμεσα εξαρτώμενων από τη διαθεσιμότητα νερού (π.χ. πάρκα αναψυχής, γήπεδα γκόλφ κλπ).

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος, οι κάτοικοι της περιοχής απαλλάσσονται από το οικονομικό κόστος εκκένωσης των βόθρων αλλά και τις αρνητικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και των υπόγειων υδροφορέων.

Με το σχεδιασμό αυτό επιτυγχάνεται με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά τρόπο η συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και η απαλλαγή από τα πρόστιμα που καταβάλλονται λόγω της βασικής αυτής έλλειψης υποδομής αποχέτευσης και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στους δύο αυτούς δήμους της Αττικής.

Το νέο έργο θα εξασφαλίσει με την ολοκλήρωσή του υποδομές αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης αρχικά για συνολικό πληθυσμό 90.000 ισοδύναμους κατοίκους (εκτίμηση έτους 2020) και σταδιακά θα καλύψει τις ανάγκες της εκτιμώμενης πληθυσμιακής εξέλιξης στη περιοχή, περιλαμβανομένων των επισκεπτών και τουριστών της θερινής περιόδου, οι οποίες ανέρχονται σε 180.000 ισοδύναμου πληθυσμού (έτος 2040) μέχρι το 2060 όπου η ανάπτυξη του πληθυσμού της περιοχής εξυπηρέτησης εκτιμάται ότι θα ανέρθει σε 225.000 ισοδύναμο πληθυσμό.

Η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται με την εφαρμογή της πλέον προχωρημένης διαθέσιμης τεχνολογίας επεξεργασίας, αυτής των Βιολογικών Αντιδραστήρων Μεμβρανών (MBR).

Με σεβασμό στις αγροτικές χρήσεις και στο τοπίο της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασης σχεδιάζονται εκτεταμένες περιμετρικές φυτεύσεις πρασίνου.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ένα υπερσύγχρονο και με μοντέρνο σχεδιασμό κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνοδεύει το έργο αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική με στόχο να αποτελέσει πόλο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στην ορθολογική διαχείριση του νερού και στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανακτημένου νερού για την άρδευση πρασίνου και καλλιεργειών.

Με κατάλληλο σχεδιασμό, η εγκατάσταση και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ενσωματώνονται στο τοπίο ενώ προβλέπεται η δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναψυχής και ανάπτυξης δραστηριοτήτων όπως ποδηλατόδρομοι και χώροι περιπάτου συνδέοντας την εγκατάσταση με τη ευρύτερη περιοχή.