Το «Omega Labyrinth Z» δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό εκτός Ιαπωνίας.

Διαβάστε το άρθρο