Με τη μορφή animation, όπως έγινε με τα «Castlevania».

Διαβάστε το άρθρο