Την αίτηση της «Alter Ego» του Βαγγέλη Μαρινάκη για την χορήγηση άδειας, εθνικής εμβέλειας, γενικής στόχευσης, έκανε δεκτή ομόφωνα το ΕΣΡ. Έτσι, η διαδικασία προχωρά κανονικά και απομένει το διάστημα των 15 ημερών, κατά το οποίο μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις  από ενδιαφερόμενους για την εν λόγω απόφαση.

Σε αυτό το διάστημα, μάλιστα, αναμένεται και η πληρωμή της πρώτης δόσης των 3,5 εκατ. ευρώ, από τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, για να ξεκινήσει το κανάλι να μεταδίδει και επίγειο σήμα σε όλη τη χώρα.

Από την απόφαση του ΕΣΡ, να σημειωθεί, προκύπτει πως οι μετοχές της αιτούσης εταιρείας είναι πλήρως ονομαστικοποιημένες και ανήκουν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Επίσης, αναφέρεται το ότι από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι το φυσικό πρόσωπο που ελέγχει οικονομικά την εταιρεία, με την ιδιότητα του αποκλειστικού μετόχου της, δεν είναι το ίδιο πραγματικός δικαιούχος των σχετικών κεφαλαίων.