Στη σχετική προκήρυξη 1/2019 του ΕΣΡ δεν είχε υπάρξει άλλος ενδιαφερόμενος πέραν της Alter Ego.

Η Alter Ego οφείλει να καταβάλει την πρώτη δόση της άδειας, ύψους 3.500.000 ευρώ, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του ΕΣΡ.