Ένα χρόνο περίπου μετά το «μαύρο» στο MEGA, ανακοινώθηκαν οι δύο πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα περιουσιακά στοιχεία της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ. 

Σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση της ειδικής διαχειρίστριας, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν την δεσμευτική προσφορά τους ως την 1η Νοεμβρίου στις 11.00 στα γραφεία της εταιρείας. Εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβάλουν και εγγυητική επιστολή που να αποδεικνύει ότι διαθέτουν το ποσό που προσφέρουν.

Με τον πρώτο διαγωνισμό, η ειδική διαχειρίστρια της εταιρείας θέτει προς πώληση τρία ακίνητα στο Μαρούσι καθώς και ένα ακίνητο στην Κρήτη. Με τον δεύτερο τίθεται προς πώληση η ταινιοθήκη και τα σήματα (τόσο του καναλιού όσο και εκπομπών).