Οι παραπάνω δωρεές έρχονται να προστεθούν στην δωρεά των 5 πλήρων οδοντιατρείων στα νησιά Σάμος, Λειψοί, Φούρνοι, Αγαθονήσι και Σύμη, στη δωρεά υπερηχογράφων και καρδιοτοκογράφων στα δημόσια νοσοκομεία Πατρών, Τρίπολης και Κορίνθου, αλλά και ενός υπερσύγχρονου οφθαλμολογικού μηχανήματος στο δημόσιο νοσοκομείο της Κω. Τέλος, ολοκληρώθηκε πριν τα περιοριστικά μέτρα, ο εμβολιασμός 1300 παιδιών με 5πλούν εμβόλιο στα ΚΥΤ Κώ, Λέρου και Σάμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Bomar της Περιφέρειας.

Tέλος, οι Ροταριανοί προσέφεραν για τις ανάγκες του Έβρου εξοπλισμό στις εκεί δυνάμεις. Φέτος, η κοινωνική προσφορά της Ροταριανής Περιφέρειας σε ανθρωπιστικά προγράμματα ξεπέρασε συνολικά το ποσό των 350.000 ευρώ, ενώ επιπρόσθετα οι Όμιλοί της προέβησαν σε δωρεές σε νοσοκομεία και ευαγή ιδρύματα εξοπλισμού και αναλώσιμων για τις ανάγκες τους.

Οι πόροι για την υλοποίηση των παραπάνω προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές των Ροταριανών και το Ροταριανό Ίδρυμα.