Το νομοσχέδιο «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις για τις προσωρινές άδειες οδήγησης, συζητείραι σήμερα Τρίτη 28 Ιανουαρίου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της βουλής, πριν προωθηθεί για ψήφιση .

Με τη ρύθμιση για τις προσωρινές άδειες οδήγησης που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, προβλέπεται η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι επιτυχόντες στις εξετάσεις οδήγησης θα μπορούν να τυπώνουν άμεσα την προσωρινή άδεια οδήγησης και να οδηγούν κανονικά με αυτή.

Τι ισχύει σήμερα

Όσοι έχουν πετύχει στις σχετικές εξετάσεις, πρέπει να περιμένουν την παραλαβή του μόνιμου εντύπου της άδειας οδήγησης, για να μπορέσουν να κάνουν χρήση του οχήματος για το οποίο έχουν εξεταστεί (δίκυκλο, ι.χ. Επιβατικό ή επαγγελματικό αυτοκίνητο). Το πρόβλημα είναι ότι λόγω φόρτου εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών περιμένουν έως και 3 μήνες για να παραλάβουν το μόνιμο έγγραφο, χωρίς εντωμεταξύ, παρότι έχουν περάσει επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις, να μπορούν να οδηγήσουν.

Τι προβλέπεται για την προσωρινή άδεια οδήγησης

Η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου δεν θα σημάνει αυτόματα και τη δυνατότητα χρήσης της προσωρινής άδειας οδήγησης, καθώς θα πρέπει παράλληλα να δημιουργηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα μέσα από την οποία θα γίνεται η πιστοποίηση της επιτυχίας στις εξετάσεις και θα μπορεί ο κάθε επιτυχών να τυπώσει το σχετικό έντυπο.

Η προσωρινή άδεια οδήγησης θα ισχύει για διάστημα 4 μηνών και μέσα σε αυτό θα μπορεί να αφαιρεθεί, αν ο οδηγός υποπέσει σε παράβαση που προβλέπει κάτι τέτοιο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες λοιπόν θα πρέπει να εκδίδουν το αργότερο εντός του παραπάνω διαστήματος τη μόνιμη άδεια οδήγησης.

Άλλες σημαντικές διατάξεις του νομοσχεδίου για τους οδηγούς

Με το νέο νομοσχέδιο “Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις” το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζει παράλληλα και ζητήματα όπως το κλείσιμο των αυτοκινητοδρόμων, ένα πρόβλημα που επανήλθε στις 30 Δεκεμβρίου του 2019 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 65 του νομοσχεδίου η διακοπή της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του βασικού και του δευτερεύοντος εθνικού δικτύου απαγορεύεται. Αν υπάρξει διακοπή άνω της μίας ώρας για λόγους που δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή από τις συμβάσεις παραχώρησης –όπως για παράδειγμα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες- τότε επιβάλλονται κυρώσεις, όπως επιβολή προστίμου από 5.000 έως 1.000.000 ευρώ.

Αναφορικά με τα πρόστιμα από παραβάσεις του ΚΟΚ, διατηρείται η έκπτωση του 50% σε περίπτωση πληρωμής του βεβαιωμένου ποσού σε διάστημα 10 ημερών. Εξαίρεση αποτελούν οι παραβάσεις της παράνομης στάθμευσης σε ράμπες ή θέσεις ΑΜΕΑ, οι οποίες μάλιστα επιφέρουν άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησης του παραβάτη και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 60 ημέρες.