Μια σειρά από μέτρα που έχουν ως στόχο να μειώσουν την πιθανότητα μετάδοσης του κορονοϊού από τις καθημερινές δραστηριότητες στο δίκτυο πωλήσεων και συντήρησης των αυτοκινήτων της Ford, έλαβε η ελληνική αντιπροσωπεία.

Πιο συγκεκριμένα, οι Επίσημοι Έμποροι και Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές Ford στην Ελλάδα έχουν ενημερωθεί, ώστε να εφαρμόζουν ως πρώτο μέτρο το πρωτόκολλο «No Touch Contacting Business», δηλαδή να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη.

Αναλυτικά τα μέτρα

Επειδή όμως στην διαδικασία αγορά, πώλησης ή συντήρησης ενός αυτοκινήτου δεν υπάρχει μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας, τα παρακάτω μέτρα είναι επίσης πολύ σημαντικά και εξασφαλίζουν τη μη διάδοση του κορονοϊού:

1. Απολύμανση πριν την παράδοση κάθε νέου αυτοκινήτου

Για κάθε νέο αυτοκίνητο που παραδίδεται από τις εκθέσεις των Επισήμων Εμπόρων Ford, ακολουθείται μία διαδικασία με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει τον καθαρισμό και απολύμανση του αυτοκινήτου πριν την παράδοσή του στις εγκαταστάσεις του Επίσημου Εμπόρου, αλλά και πριν την παράδοσή του στον πελάτη.

2. Απολύμανση πριν το test drive

Όλα τα αυτοκίνητα test drive και τα οχήματα εξυπηρέτησης που διατίθενται από το Επίσημο Δίκτυο Ford απολυμαίνονται πριν από κάθε παράδοσή τους. Με στόχο την επιπλέον προστασία των πελατών, η Ford διαφοροποιεί τη διαδικασία της δοκιμαστικής οδήγησης, η οποία θα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία υπαλλήλου από τον Επίσημο Έμπορο.

3. Υπηρεσία Παραλαβής και Παράδοσης αυτοκινήτου για service, με δυνατότητα παροχής απολυμασμένου αυτοκινήτου εξυπηρέτησης

Ford Service
H Ford προσφέρει  τη δυνατότητα παράδοσης - παραλαβής των προς συντήρηση αυτοκινήτων των πελατών της από το χώρο τους. 

Πλέον, οι κάτοχοι Ford μπορούν να συντηρήσουν το αυτοκίνητό τους και από... το σπίτι τους. Ο κάτοχος του αυτοκινήτου απλά καλεί τον Επίσημο Επισκευαστή Ford, ενημερώνει ότι θέλει να κάνει χρήση της υπηρεσίας παράδοσης – παραλαβής, και δίνει τα κλειδιά στον υπάλληλο Ford που θα τον επισκεφτεί. Σε περίπτωση ανάγκης αυτοκινήτου εξυπηρέτησης, ένα απολυμασμένο όχημα θα παραδοθεί για το διάστημα που έχει συμφωνηθεί. Ταυτόχρονα, κάθε επισκευασμένο Ford θα επιστρέφεται απολυμασμένο, για απόλυτη σιγουριά.

Εκτός όλων των παραπάνω σημαντικών υπηρεσιών που προσφέρει η Ford στους πελάτες της για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης πανδημίας του κορονοϊού, ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους της των οποίων η εργασία το επιτρέπει, να συνεχίσουν να δουλεύουν από το σπίτι τους.