Να πληρώνουν στον οδηγό του ταξί και όχι με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ηλεκτρονικά στις πλατφόρμες τύπου BEAT ή Uber, επιβάλλει τροπολογία της κυβέρνησης που ψηφίστηκε πρόσφατα σε νομοσχέδιο για την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων.

Μέχρι σήμερα, όταν ένας πελάτης της εταιρείας χρησιμοποιούσε κάρτα για να πληρώσει μια διαδρομή, τότε η BEAT εισέπραττε το συνολικό ποσό, κρατούσε την προμήθειά της και επέστρεφε το υπόλοιπο στον οδηγό ταξί μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού. Ο οδηγός ταξί δεν χρειαζόταν να διαθέτει POS αφού η συναλλαγή γινόταν μέσω της εφαρμογής της BEAT, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Πλέον ο οδηγός ταξί θα εισπράττει το συνολικό ποσό μέσω της συναλλαγής με κάρτα και επομένως θα πρέπει να διαθέτει συσκευή POS για να συνεχίσει να συνεργάζεται με εταιρείες όπως η BEAT. Αφού εισπράξει το σύνολο του ποσού, ο οδηγός ταξί θα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας διαμεσολάβησης την προμήθειά της.

Τι αναφέρει η τροπολογία:

«Εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. 

Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής. Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης. 

Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα να εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί», αναφέρεται στην τροπολογία.