Αύξηση σημείωσαν και το 2017 οι λεγόμενες ευέλικτες μορφές εργασίας στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της «Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας» που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα, 7,7 εκατομμύρια πολίτες απασχολήθηκαν με «άτυπες μορφές εργασίας» το 2017. Ηταν δηλαδή περίπου 63.000 περισσότεροι από το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό των απασχολουμένων με «ευέλικτα» σχήματα εργασίας αυξήθηκε δηλαδή σε 20,8 από 20,7% που ήταν το 2016.

Πάντως, ο μεγαλύτερος αριθμός «ευέλικτων» εργαζομένων έχει καταγραφεί το 2010, οπότε και είχαν ανέλθει σε περίπου 7,95 εκατομμύρια, αποτελούσαν δηλαδή περίπου το 22,6% των εργαζομένων. Μέχρι το 2014 ο απόλυτος αριθμός μειωνόταν, ενώ από το 2015 άρχισε να αυξάνεται.

Σύμφωνα με την ίδια στατιστική οι γυναίκες οι οποίες απασχολούνται με ευέλικτες μορφές εργασίας ανέρχονται σε 30,5% και παραμένουν έτσι περισσότερες από τους άνδρες (12,2%).

Ο αριθμός των απασχολουμένων με κανονική σχέση εργασίας, που είναι πλήρως ασφαλισμένοι και εργάζονται άνω των 20 ωρών ήταν το 2017 περίπου 25,8 εκατομμύρια, δηλαδή 116.000 περισσότεροι από ό, τι το 2016. Το ποσοστό των «κανονικών» εργαζομένων αυξήθηκε επομένως ελαφρά σε 69,3% από 69,2% που ήταν το 2016.