Σύμφωνα με έρευνα του  European Council on Foreign Relations που παρουσιάζει ο Guardian, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η επόμενη γενιά μπορεί και να μη δει την Ευρώπη όπως είναι σήμερα.

Με βάση τα ευρήματα, στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Τσεχία, και την Πολωνία, η αίσθηση είναι ότι η Ευρώπη είναι σε... αποσύνθεση και ότι η διάσπαση θα γίνει σε 10 – 20 χρόνια.

Η θεωρία αυτή, με βάση το Guardian, είναι πολύ πιο διαδεδομένη στη Γαλλία, όπου μάλιστα το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λε Πεν προχωρά... ακάθεκτο.

Συγκεκριμένα το 58% των πολιτών στη Γαλλία πιστεύει ότι είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να διαλυθεί η ΕΕ εντός δέκα ή είκοσι ετών.

Στη Σλοβακία, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 66%.

Ο πίνακας δείχνει το ποσοστό πολιτών που πιστεύει ότι η ΕΕ δεν θα υπάρχει μέχρι το 2040