Ο οίκος Fitch επισημαίνει πως το outlook είναι αρνητικό.

Σε ανακοίνωση του οίκου, αναφέρεται πως η υποβάθμιση των τραπεζών ακολουθεί την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας σε «ΒΒ-» με αρνητικό outlook στις 12 Ιουλίου.

Η Fitch εκτιμά πως  υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι σε ότι αναφορά τη δυνατότητα των τουρκικών αρχών να προσφέρουν έγκαιρη στήριξη σε συνάλλαγμα.

Η υποβάθμιση του αξιόχρεου των τουρκικών τραπεζών ξένης ιδιοκτησίας σε «Β+» από «ΒΒ-» αντανακλά το αυξημένο ρίσκο κυβερνητικής παρέμβασης στον τραπεζικό τομέα σε περίπτωση εμφανούς επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης της χώρας.