Το μοντέλο, που βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα σχετικά με τις πυρηνικές δυνάμεις, τους στόχους και τις εκτιμήσεις αιτιότητας, προβλέπει ότι 34,1 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν μέσα σε λίγες ώρες.

Η καταστροφική αυτή σύγκρουση θα άφηνε πίσω της 55,9 εκατομμύρια τραυματίες - στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνουν μεταγενέστερους θανάτους.

Μόνο στις τρεις πρώτες ώρες, η Ευρώπη θα καταστραφεί και περίπου 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν ή θα τραυματιστούν.

Η προσομοίωση, που ονομάστηκε «Σχέδιο Α», καταρτίστηκε βάσει διαφόρων ανεξάρτητων εκτιμήσεων των σημερινών αμερικανικών και ρωσικών στρατιωτικών στάσεων, των σχεδίων πυρηνικού πολέμου και των αντίστοιχων όπλων.

Περιέλαβε εκτεταμένα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πυρηνικών όπλων που χρησιμοποιούνται σήμερα, τις αποδόσεις μίας βόμβας και τη σειρά με την οποία θα μπορούσε να προχωρήσει ένας τέτοιος πόλεμος.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος θα έχει και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο κλίμα, στον πληθυσμό και στην παραγωγή τροφίμων.

Πηγή: DailyMail