Η εικόνα του τηλεσκοπίο Spitzer της NASA αναλύθηκε από εθελοντές από το «The Milky Way Project», μια ομάδα παρατηρητών που βοηθούν στην ταξινόμηση του τεράστιου όγκου εικόνων που μεταδίδονται από το Spitzer.

Περισσότεροι από 78.000 μοναδικοί λογαριασμοί χρηστών βοήθησαν να εντοπιστούν 2.600 φυσαλίδες, που προκύπτουν όταν έρχονται σε επαφή τα υλικά που διοχετεύονται από διαφορετικές φυσαλίδες.

Παρόλο που οι φυσαλίδες μοιάζουν να είναι μόλις λίγα εκατοστά, στην πραγματικότητα εκτείνονται μεταξύ 10 έως 30 έτη φωτός, υποδεικνύοντας ότι οι φυσαλίδες έσκασαν όχι από ένα αστέρι αλλά χιλιάδες.

Πηγή: Daily Mail