Πρόκειται για ένα κειμήλιο από τη νεολιθική εποχή, με πέτρες μεγέθους μέχρι περίπου 3 μέτρων, το οποίο βρέθηκε στην ελβετική πλευρά της λίμνης.

Εκπρόσωπος από Γραφείο Αρχαιοτήτων περιέγραψε τα ευρήματα ως «εντυπωσιακά» και με βάση τις έρευνες που έγιναν, οι αρχαιολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κειμήλιο αυτό δεν είναι δημιούργημα της φύσης, αλλά ανθρώπινο.

Πηγή: Daily Mail