Οι εικόνες δείχνουν τμήματα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που δεν μπορεί να τα δει το ανθρώπινο μάτι.

Η USGS και η NASA έδωσαν τις εικόνες προκειμένου να εκπαιδεύσουν το κοινό σχετικά με τη σημασία των δορυφόρων.

Με πληροφορίες από Daily Mail