Η παραγωγικότητα των εργαζομένων αυξήθηκε, στο διάστημα της δοκιμής, κατά 40% και οι πλήρους απασχόλησης υπάλληλοι είχαν τη δυνατότητα να μη δουλέψουν για πέντε συνεχόμενες Παρασκευές τον Αύγουστο -χωρίς να επηρεαστεί ο μισθός τους.

Επίσης, η διάρκεια των meetings, ορίστηκε σε όχι περισσότερο από 30 λεπτά ενώ προτιμήθηκαν οι τηλεσυνδιασκέψεις έναντι των προσωπικών συναντήσεων ώστε να μειωθούν οι ώρες ταξιδιών των εργαζομένων.

Εκτός από την αύξηση της παραγωγικότητας, η Microsoft Japan εξοικονόμησε χρήματα, μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 23% και το χαρτί κατά 59% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 92% των εργαζομένων ήταν ευχαριστημένο με την τετραήμερη εργασία ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ότι ορισμένοι υπάλληλοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το αν θα ήταν λειτουργικό για τους πελάτες αν κάτι τέτοιο θα εφαρμοζόταν συνολικά και πλήρως στην εταιρεία.