Στο βίντεο φαίνεται ο πλανήτης, που είναι ο μικρότερος του ηλιακού συστήματος και ο πιο κοντινός στον Ήλιο, να διαπερνά την επιφάνειά του.

Η προηγούμενη φορά που η διάβαση του Ερμή είχε γίνει ορατή -και- από την Ελλάδα, ήταν το 2016.

Η επόμενη «διάβαση» του Ερμή μπροστά από τον Ήλιο θα συμβεί στις 13 Νοεμβρίου 2032 και θα είναι πάλι ορατή από τη χώρα μας, ενώ το ίδιο θα επαναληφθεί το 2039, το 2049 και το 2052.