Ο μετεωρίτης προκάλεσε ένα ντόμινο καταρρεύσεων μεγάλων κοινωνιών στη Μέση Ανατολή και είχε ως αποτέλεσμα να αφανιστεί η Ακκαδική Αυτοκρατορία.

Οι ερευνητές μελέτησαν προσεκτικά τις ενδείξεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και σήμερα.

Προειδοποιούν ωστόσο ότι εάν ένα παρόμοιο γεγονός συνέβαινε σήμερα, τότε ολόκληρος ο πολιτισμός μας θα μπορούσε να καταστραφεί εντελώς και δισεκατομμύρια άνθρωποι θα πέθαιναν από την πείνα.

Πηγή: Metro