Όπως ανέφερε στο TRT:«Αν η Λιβύη διατυπώσει ένα τέτοιο αίτημα, θα μπορέσουμε να στείλουμε (στρατιωτικό) προσωπικό μας, κυρίως καθώς έχουμε συνάψει μια στρατιωτική συμφωνία».

Υπενθυμίζεται ότι στη Λιβύη η κυβέρνηση έχει αναγνωριστεί μεν από τα δυτικά κράτη, ωστόσο η Βουλή ελέγχεται από τον στρατηγό Χαφτάρ.