Στο  Δ.Σ. του ομίλου τοποθετούνται δύο νέα ανεξάρτητα μέλη, επιλογής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιήθηκε μετά τη νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα και η οποία, της δίνει τη δυνατότητας να ζητά απευθείας από την ελληνική Δικαιοσύνη να διορίζει προσωρινή διοίκηση, όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μελών της διοίκησης με εκείνα της εταιρείας.

Πηγή: insider.gr