Το μήνυμα ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει εκπομπή ακτινοβολίας και ότι δεν χρειάζεται να ληφθούν προστατευτικά μέτρα.

Μια ώρα αργότερα και αφού είχε γίνει...χαμός, εστάλη νέο μήνυμα από την Πυρηνική Υπηρεσία του Καναδά που έλεγε ότι το sms ήταν λάθος και ότι δεν υπήρχε επεισόδιο.