Σήμερα -όπως και κάθε τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου, είναι η Blue Monday, η καταθλιπτική Δευτέρα του χρόνου.

Αν και σύμφωνα με τους ειδικούς το ψυχολογικό βάρος προκύπτει από έναν αλγόριθμο, που λαμβάνει υπόψη έναν αριθμό παραγόντων, η επιστήμη δεν έχει βρει αποδείξεις για την ισχύ της Blue Monday!

Οι έρευνες δεν συναινούν ότι υπάρχει κάποια μέρα που είναι πιο καταθλιπτική από όλες τις άλλες αλλά πρόκειται μάλλον για «κόλπο» που «φάγαμε αμάσητο»!

Πώς ξεκίνησε ο μύθος

Ο δρ Κλιφ Άρναλ έφτιαξε το 2005 μια εξίσωση από την οποία προέκυψε η Blue Monday.

Η εξίσωση αυτή ([W+(D-d)]xTQ/MxNA) όμως περιλαμβάνει μεταβλητές που είναι υποκειμενικές και μη επιστημονικές. Δηλαδή το W συμβολίζει τον καιρό, το D τα χρέη, το d τον μηνιαίο μισθό, το T το χρόνο που έχει περάσει από τα Χριστούγεννα και το Q ο χρόνος από την ημέρα που εγκαταλείψατε τους στόχους που θέσατε για τη νέα χρονιά.

Όμως, καμία από τις μεταβλητές αυτή δεν μπορεί να μετρηθεί ή να συγκριθεί με ίδιες μονάδες και έτσι η εξίσωση δεν μπορεί να επαληθευτεί επαρκώς. Για παράδειγμα δεν υπάρχει κανένας τρόπος μέτρησης του μέσου αριθμού των ημερών από την ημέρα που οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τους στόχους της νέας χρονιάς ενώ και ο καιρός του Ιανουαρίου ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων κρατών, χωρών και ηπείρων. Εν ολίγοις, δεν υπάρχει επιστημονική αξία στην εξίσωση.