Η θέση αυτή, με σκορ 7,43 στα 10, κατατάσσει τη χώρα μας στις «ελαττωματικές δημοκρατίες» (Flawd democracies), κάτω από τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Κύπρο κ.ά.

Πρώτες πέντε «Πλήρεις δημοκρατίες» είναι η Νορβηγία (9,87), η Ισλανδία (9,58), η Σουηδία (9,39), η Νέα Ζηλανδία (9,26) και η Φινλανδία (9,25).

Στις τελευταίες πέντε θέσεις (163-167) των «απολυταρχικών καθετώτων» βρίσκονται το Τσαντ, η Συρία, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και (ύστατη) η Βόρειος Κορέα.

Ο «Δείκτης Δημοκρατίας» παρέχει μια γενικότερη εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι Δημοκρατίες σε 167 ανεξάρτητα κράτη. Καταρτίζεται από τις επιδόσεις σε πέντε τομείς: Την εκλογική διαδικασία, τη λειτουργία της κυβέρνησης, τη συμμετοχή στα κοινά, την πολιτική κουλτούρα και τις ατομικές ελευθερίες.