Η πρόταση της RELEX (ομάδα που ασχολείται με τα νομικά, οικονομικά και θεσμικά θέματα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφαλείας) θα εγκριθεί από το Συμβούλιο των κρατών-μελών ως σημείο Α (χωρίς συζήτηση) σε επόμενη συνεδρίαση οποιασδήποτε σύνθεσης του Συμβουλίου και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της ΕΕ.

Θα προηγηθεί προετοιμασία των νομικών κειμένων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ - ΕΕΑS) και υιοθέτησή τους από τους μόνιμους αντιπροσώπους στο COREPER.

Πηγή: philenews.com