Χωρίς να χρησιμοποιούν το όνομα της Ουγγαρίας ή του πρωθυπουργού της, Βίκτορ Όρμπαν, αλλά φωτογραφίζοντάς τον 13 κράτη – μέλη της ΕΕ, συνυπογράφουν επιστολή στην οποία επισημαίνουν τον κίνδυνο «εκτροχιασμού» των έκτακτων μέτρων που παίρνονται για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορονοϊού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη Δευτέρα, ο Όρμπαν και η κυβέρνησή του, πέρασε νομοσχέδιο με το οποίο κλείνει επ’ αόριστον τη Βουλή, δίνει τη δυνατότητα στον εαυτό του να νομοθετεί με διατάγματα, ενώ προβλέπει ως και πέντε χρόνια φυλάκισης για τη μετάδοση «ψευδών ειδήσεων». 

Ελλάδα, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία υπογράφουν την επιστολή, η οποία αναφέρει:

«Σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κατάσταση, είναι θεμιτό τα κράτη μέλη να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών τους και την αντιμετώπιση της κρίσης.

Είμαστε, ωστόσο, βαθιά προβληματισμένοι για τον κίνδυνο παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από την έγκριση ορισμένων επειγόντων μέτρων. 

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, να είναι αναλογικά και προσωρινά, να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και να τηρούν τις προαναφερόμενες αρχές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης ή την ελευθερία του Τύπου. 

Συνεπώς, υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης και καλούμε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να εξετάσει το ζήτημα, όταν αυτό είναι απαραίτητο».