Σύμφωνα με την Telegraph, η ανάλυση του γενετικού ιστορικού του SARS-CoV-2 έδειξε το εξής παράδοξο: ο τύπος Α, που είναι το αρχικό στέλεχος του ιού που προήλθε από τις νυχτερίδες και μεταφέρθηκε στους ανθρώπους, δεν ήταν συνηθισμένος στην Κίνα – όπου πρώτα εκδηλώθηκε η πανδημία. Αντίθετα, ήταν o πιο κοινός στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Τα δύο τρίτα των δειγμάτων από τις ΗΠΑ ανήκαν στον τύπο Α, αλλά οι περισσότεροι φορείς ήταν από τη Δυτική Ακτή της χώρας κι όχι τη Νέα Υόρκη.

Ο τύπος Β, ο οποίος προέρχεται από τον κορονοϊό τύπου Α μέσω δύο μεταλλάξεων, είναι πιο διαδεδομένος στη Γουχάν και στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τα τρία τέταρτα των δειγμάτων από τη χώρα να είναι θετικά στο στέλεχος αυτό. Χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν επίσης κυρίαρχα περιστατικά του Β τύπου του κορονοϊού.

Ο τύπος Γ είναι συνηθισμένος σε ορισμένες περιοχές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία, και συγκεκριμένα στη Σιγκαπούρη

Οι ερευνητές επισημαίνουν, πάντως, ότι η μελέτη τους δεν είναι αρκετά εκτεταμένη ώστε να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα, αφού αναλύθηκαν δείγματα μόνον 160 ασθενών από διάφορα μέρη του πλανήτη, περιλαμβανομένων αρκετών από τα πρώτα κρούσματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.