Συγκρίνοντας τα δεδομένα στο νέο επίκεντρο της πανδημίας στις περιοχές Τζιλίν και Χελονγκτζιάνγκ της βορειονατολικής Κίνα με τα δεδομένα από τη μελέτη των περιστατικών στη Γουχάν, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς στις πόλεις Τζιλίν και Χελονγκτζιάνγκ φέρουν τον ιό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και χρειάζεται παρέλευση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος για να διαγνωσθούν αρνητικοί.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ασθενείς στην νέα εστία είναι φορείς του ιού για μεγαλύτερο διάστημα της μίας ή δύο εβδομάδων που είχε παρατηρηθεί στην Γουχάν πριν αναπτύξουν τα πρώτα συμπτώματα, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των αρχών στον εντοπισμό των φορέων και την πρόληψη της διάδοσης της ασθένειας.