Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, που επικαλείται ο «Φιλελεύθερος», συχνότερα αρρωσταίνουν οι εργαζόμενοι στις ανεξάρτητες υπηρεσίες του Κράτους και ακολουθούν αυτοί του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Αναφορικά με τις μέρες απουσίας για λόγους ασθενείας με ιατρικό πιστοποιητικό που αναλογούν στο προσωπικό του κάθε υπουργείου και ανεξάρτητης υπηρεσίας του κράτους, ποσοστό 22,51% των δημοσίων υπαλλήλων απουσίαζε από 1 έως 6 μέρες, ποσοστό 16,35% από 7 έως 13 μέρες, 9,75% των υπαλλήλων απουσίαζε από 14 έως 20 μέρες, το 6,02% των υπαλλήλων από 21 έως 27 μέρες, το 4,15% των υπαλλήλων σε υπουργεία και ανεξάρτητες υπηρεσίες απουσίαζε από 28 έως 34 μέρες, το 2,84% των εργαζομένων απουσίαζε από 35 έως 41 μέρες, το 2,93% από 42 μέρες έως 2 μήνες και το 4,15% των δημοσίων υπαλλήλων από 2 έως 6 μήνες.

Όπως διαφαίνεται, περισσότεροι από ένας στους δέκα εργαζόμενους στο δημόσιο απουσίασαν από τα καθήκοντά τους με μονοήμερη άδεια ασθενείας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό. 

Μέχρι 13 ημέρες απουσίασαν από τη δουλειά τους με χαρτί από το γιατρό το 11,47% των εργαζομένων στο υπουργείο Άμυνας, το 15,80% στο υπουργείο Γεωργίας, το 11% στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το 19,58% στο υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το 17,18% στο Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το 6,97% στο υπουργείο Εξωτερικών, το 17,51% στο υπουργείο Εσωτερικών, το 18,86% στο υπουργείο Οικονομικών, το 19,61% των εργαζομένων στο υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το 13,88% στο υπουργείο Μεταφορών, το 16,21% στο υπουργείο Υγείας, το 13,99% στο υφυπουργείο Ναυτιλίας, το 19,73% των εργαζομένων στις ανεξάρτητες υπηρεσίες. 

Αναφορικά με τις άδειες ασθενείας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό, τις οποίες δικαιούται μέχρι 8 μέρες το μόνιμο προσωπικό, τη μεγαλύτερη χρήση έκανε το 5,30% των εργαζομένων στο υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας, το 3,79% των δημοσίων υπαλλήλων στο υπουργείο Γεωργίας, το 2,43% των υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, το 3,21% των εργαζομένων στο υπουργείο Εργασίας, μηδενικό ήταν το ποσοστό για τους εργαζόμενους στο υπουργείο Εξωτερικών και υφυπουργείο Ναυτιλίας, το 2,84% των εργαζομένων στο υπουργείο Εσωτερικών, το 3,51% στο υπουργείο Οικονομικών, το 2,10% των υπαλλήλων στο υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το 4,52% των εργαζομένων στο υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το 0,76% των εργαζομένων στο υπουργείο Υγείας και το 2,30% στις ανεξάρτητες υπηρεσίες. 
Τη μεγαλύτερη χρήση άδειας χωρίς πιστοποιητικό ιατρού μέχρι 8 μέρες έκαναν οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου(6,90% ).