Με μια ακόμα NAVTEX, η Τουρκία δεσμεύει περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου για άσκηση με πραγματικά πυρά στις 29 Σεπτεμβρίου και μεταξύ 8:00 το πρωί και 16:00 το απόγευμα.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή που αναφέρουν οι συντεταγμένες της τουρκικής NAVTEX.

TURNHOS N/W : 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;
36 26.11 N – 029 07.47 E
36 28.32 N – 028 46.26 E
36 19.56 N – 028 43.46 E
36 08.56 N – 029 18.56 E
36 14.52 N – 029 18.58 E