Ποσοστό ίσο με το 26% των Ελλήνων δεν έχουν τη δυνατότητα να θερμάνουν τα σπίτια τους, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην 3η θέση της σχετικής λίστας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από την τελευταία μελέτη της Eurostat, στοιχεία της οποίας δόθηκαν σήμερα, Πέμπτη, στη δημοσιότητα. 

Συγκεκριμένα, το 2017, το 8% του πληθυσμού της ΕΕ δήλωσε σε μια πανευρωπαϊκή έρευνα ότι δεν είχαν την πολυτέλεια να θερμαίνουν επαρκώς το σπίτι τους. Το μερίδιο αυτό έφτασε στο ανώτατο επίπεδο το 2012 (11%) και μειώθηκε σταδιακά τα επόμενα χρόνια, ανέφερε η Eurostat.

Η κατάσταση στα κράτη μέλη της ΕΕ ποικίλλει. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία (37%), η δεύτερη υψηλότερη ήταν η Λιθουανία (29%), ακολουθούμενη από την Ελλάδα (26%), την Κύπρο (23%) και την Πορτογαλία (20%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα μερίδια (σχεδόν δύο τοις εκατό) καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και την Αυστρία, ανέφερε η Eurostat.