Για πρώτη φορά θα δημοπρατηθεί ένας πίνακας που έχει δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον Οίκο Δημοπρασιών Christie's ο οποίος ωστόσο δεν έχει κάνει γνωστή την ημερομηνία της δημοπρασίας.

Το πορτραίτο του Edmond de Belamy δημιουργήθηκε από τη γαλλική καλλιτεχνική ομάδα Obvious. Μέσω συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης γίνεται σύγκριση αντιγράφων στο πορτραίτο μέχρι να μην είναι διακριτή η διαφορά μεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφου.

Το πρώτο αντικείμενο τέχνης, που δημιουργήθηκε με AI καιδημοπρατείται από μεγάλο Οίκο εκτιμάται ότι θα πιάσει από 7.000 έως 10.000 δολάρια.