Στο σχέδιο της Κομισιόν προβλέπεται η υπηρεσία να φροντίζει για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και για κοινούς ελέγχους, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αδήλωτης εργασίας, απάτης και κατάχρησης των ασφαλιστικών ή προνοιακών παροχών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 17 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κατοικούν ή εργάζονται σε μέρος εκτός της πατρίδας τους. Από αυτούς, τα 12,4 εκατομμύρια είναι σε ηλικία εργασίας.

Η δημιουργία της υπηρεσίας εργασίας ήρθε μετά τη διετή σύγκρουση ανάμεσα σε πλούσια δυτικοευρωπαϊκά και φτωχότερα ανατολικά κράτη όσον αφορά τα δικαιώματα εργαζόμενων που μετακινούνται για μικρά χρονικά διαστήματα.

Η συμφωνία για την δημιουργία του ELA θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων και στην συνέχεια θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής.