Έναν κατάλογο με τους τομείς όπου δεν επιτρέπονται οι επενδύσεις στην Κίνα εξέδωσε το Πεκίνο για τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές.

Η λίστα περιλαμβάνει συνολικά 151 τομείς δραστηριοτήτων, αλλά μόνο σε τέσσεσρις εξ αυτών ισχύει πλήρης απαγόρευση.

Για τους υπόλοιπους το Πεκίνο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις επένδυσης, που πρέεπι να τηρούνται από όλους. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν αίτηση στις αρχές, οι οποίες και θα εγκρίνουν ή μη την επένδυση.

Στους απαγορευμένους τομείς προσδιορίζονται οι «παράνομοι μέθοδοι χρηματοδότησης» και «παράνομες δραστηριότηες στο Διαδίκτυο». Οι τομείς που απαιτούν έγκριση των αρχών περιλαμβάνουν την εξόρυξη, τη γεωργία και τη μεταποίηση. 

Η πρώτη εκδοχή της λίστας είχε εκδοθεί το 2016 και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε τέσσερις επαρχίες με ελεύθερες ζώνες εμπορίου. Επεκτάθηκε σε 11 επαρχίες και πόλεις πέρυσι.