Κατά 55% θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, από 40% που είναι σήμερα ο στόχος, αποφάσισαν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με ψηφοφορία την Τετάρτη, ανέβασαν τον στόχο στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το μακροπρόθεσμο μοντέλο κλιματικών αλλαγών θα έχει ως στόχο το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το αργότερο ως το 2050.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του κοινοβουλίου αποφάσισε στο ψήφισμά της ότι η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τη δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030, που σήμερα ορίζεται στο 40%, και να φτάσει τουλάχιστον στο 55%.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε μία έκθεση-ορόσημο για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη και προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες οδεύουν προς αύξηση κατά 3 βαθμούς Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η συνεχιζόμενη επιβεβαίωση ότι οι παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση του κλίματος είναι ανεπαρκείς για να επιτευχθεί ο στόχος του περιορισμού της υπερθέρμανσης στους 2 βαθμούς Κελσίου έδωσε κίνητρο στον ευρύ συνασπισμό ευρωβουλευτών να στηρίξουν την προτεινόμενη αύξηση.

Η κοινοτική φιλοδοξία για το κλίμα ήταν λιγότερο εμφανής στη συνάντηση υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ την Τρίτη. Παρ’ όλο που το συμβούλιο συμφώνησε ότι συλλογικά, οι πολιτικές που υποβάλλονται από τα κόμματα και οι τρέχουσες τάσεις των εκπομπών δεν επαρκούν για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων του Παρισιού, δεν ανέφερε ρητά την αύξηση των σημερινών δεσμεύσεων περικοπών. Οι υπουργοί συμφώνησαν μόνο ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να «επικοινωνήσει ή να επικαιροποιήσει» στους στόχους μέχρι το 2020.