Οι πολίτες της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα στερηθούν τα δικαιώματα τους στην ελεύθερη μετακίνηση, τη στέγαση και από τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης από τη νομοθεσία του Home Office που θεσπίστηκε για τη ρύθμιση της μετανάστευσης μετά το Brexit, προειδοποιεί έκθεση του βρετανικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι τα προνόμια τους θα προστατευθούν,  μελέτη της μεικτής επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα (JCHR) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι περισσότερoi από 3.000.000 Ευρωπαίοι - προφανώς αυτό αφορά και στους Έλληνες - που ζουν στη Βρετανία θα παραμείνουν σε νομικό «κενό».

Η διακοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία προέρχεται από τα κοινοβούλια τόσο των κοινοτήτων, όσο και των Λόρδων, υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ πρέπει να προστατεύονται από την πρωτογενή νομοθεσία αντί να εξαρτώνται από τα θεσμικά όργανα που εγκρίνονται αργότερα από τους υπουργούς.

Το JCHR προειδοποιεί επίσης ότι τα δικαιώματα των Ιρλανδών υπηκόων, τα οποία εγγυώνται χωριστές συμφωνίες, θα μειωθούν.

Προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να μην εκτίθενται σε αυτήν την αβεβαιότητα, η επιτροπή έχει καταρτίσει τροπολογίες στο νομοσχέδιο για να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων.

«Η κατάργηση των δικαιωμάτων τους χωρίς νομοθετική εναλλακτική λύση δημιουργεί σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία δεν λύνονται» αναφέρει η έκθεση.

Χωρίς τις απαραίτητες προστασίες, το νομοσχέδιο θα μπορούσε να αφήσει τα άτομα σε μια επισφαλή κατάσταση πάνω σε θέματα όπως «στέγαση, κοινωνική ασφάλιση και δικαιώματα ιδιοκτησίας».

Η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Χάριετ Χάρμαν, η οποία προεδρεύει του JCHR, δήλωσε: «Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους πολίτες της ΕΕ δεν πρέπει να απογυμνωθεί μετά το Brexit. Οι πολίτες της ΕΕ που ζουν στη χώρα αυτή τη στιγμή λογικά ανησυχούν για το μέλλον τους. Μιλάμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων που κατοικούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για χρόνια, δεκαετίες ακόμα, συνεισφέρουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μας ή ακόμα και έχουν γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και έζησαν εδώ ολόκληρη τη ζωή τους».

Το JCHR φοβάται ότι αρκετοί  κινδυνεύουν να χάσουν την προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων τους λόγω των δυσκολιών να ενημερωθούν σχετικά με το σύστημα διευθέτησης της ΕΕ και την πρόσβαση σε αυτό. Τα δικαιώματά τους δεν πρέπει να εξαρτώνται από την εγγραφή τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, αναφέρει η έκθεση.

Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τον Ιανουάριο, ο βουλευτής των Συντηρητικών Σαγίντ Τζαβίντ, δήλωσε στην επιτροπή: «Έχουμε δώσει μονομερείς διαβεβαιώσεις στους υπηκόους της ΕΕ και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι μπορούν να μείνουν αν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε: «Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ήδη να προστατεύσει τα δικαιώματα των εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο».