Όπως ανέφερε ο υπουργός, Μάκης Βορίδης, οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις βιντζότρατες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων.

«Υπάρχει έντονος σκεπτικισμός, να το θέσω επιεικώς για τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και στο αλιευτικό απόθεμα το εργαλείο αυτό», είπε ο κ. Βορίδης.

Οι βιντζότρατες έχουν πάρει παράταση μέχρι τον Μάρτιο, όπου και λήγει η αλιευτική περίοδος.

Οι ψαράδες καταγγέλλουν πως δεν μπορεί να δοθεί καμία παράταση στη χρήση βιντζότρατας.

 

 

 

Η βιντζότρατα

 

Η βιντζότρατα είναι ένα παράκτιο συρόμενο εργαλείο αλιείας, αποτελούμενο από ένα σάκο τράτας που σύρεται από ένα σκάφος κοντά στην ακτή. Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η απόλυτη σάρωση του βυθού και η αλόγιστη συλλογή αλιευμάτων. «Γδέρνει» το βυθό σαρώνοντας ότι υπάρχει με αποτέλεσμα να διαλύονται τα οικοσυστήματα, αφού δεν γίνεται επιλογή στο ψάρεμα με αποτέλεσμα να συμπαρασύρονται και γόνοι.