«Τουλάχιστον 25 τόνοι χελιών εγκλωβίστηκαν και πέθαναν στους υπερχειλιστές του Κωπηλατοδρόμιου Σχινιά, μόνο το 2016. Ο μεγάλος αριθμός νεκρών ψαριών μέσα στα νερά σε κατάσταση σήψης προκαλεί έντονη δυσοσμία και εγκυμονεί σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους. Η ρύπανση από τα νεκρά ψάρια αποτελεί σοβαρή απειλή για τον υγρότοπο και τους επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου, σχετίζεται δε με τα τεχνητά εμπόδια στην φυσική μετανάστευση των χελιών και με την διαχείριση των υδάτων του Μεγάλου Έλους του Εθνικού Πάρκου», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης ανατολικής Αττικής, Πέτρος Φιλίππου.

Για το λόγο αυτό, εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ερευνητικό πρόγραμμα για την ιχθυοπανίδα του Σχινιά Μαραθώνα και μέτρα πρόληψης - αντιμετώπισης της θνησιμότητας των ψαριών, προϋπολογισμού 30.876 ευρώ.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνώ( ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου - Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής, έπειτα από εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη ανατολικής Αττικής, Πέτρου Φιλίππου.

Σκοπός του έργου, όπως επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου μαζικής θνησιμότητας χελιών και άλλων ψαριών στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα, ιδίως κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Η έρευνα, πρόσθεσε, αφορά στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και του σχεδιασμού τεχνικών λύσεων αποκατάστασης, καθώς και στην εν γένει «παρακολούθηση του φαινομένου που αποτελεί σοβαρή απειλή τόσο για τη φυσική λειτουργία του υγροτόπου, όσο και για τη δημόσια υγεία».

Την έρευνα αναλαμβάνει το ΕΛΚΕΘΕ, ως ο μοναδικός επιστημονικός - ερευνητικός στην ελληνική επικράτεια και αναγνωρισμένος διεθνώς φορέας, ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο της ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων και διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεσή της, λόγω της εξειδικευμένης μακράς εμπειρίας του και της ιδιότητας του θεσμοθετημένου συμβούλου της πολιτείας σε θέματα υδροβιολογικής έρευνας και οικολογικής ποιότητας εσωτερικών υδάτων. Θα βασιστεί στα πλέον σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες για την αξιολόγηση ανθρωπογενών και φυσικών παραμέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Περιοχή εκπόνησης το ερευνητικού έργου είναι η ευρύτερη περιοχή της Σχινιά-Μαραθώνα και της λεκάνης απορροής του Χάραδρου Αττικής.