Με 12.000 ευρώ επιχορηγήθηκαν από το δήμο Καλαμάτας οι σαΐτομάχοι της πόλης για το φετινό σαϊτοπόλεμο που είχε ως αποτέλεσμα το θανατηφόρο τραυματισμό του άτυχου εικονολήπτη, Κώστα Θεοδωρακάκη, από αδέσποτη σαΐτα.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα της 15ης Μαρτίου 2019, οι σαΐτομάχοι επιχορηγήθηκαν με 12.000 ευρώ.


 
«Εγκρίνουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Δώδεκα Χιλιάδες Ευρώ (12.000,00) Ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 00.6736.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΙΤΟΜΑΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΑΙΤΟΠΟΛΕΜΟΥ», αναφέρεται στην απόφαση.

Δείτε τη συλλογή με τις φωτογραφίες: