Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ο συνήγορος της ένωσης αθέων έθεσε θέμα να αφαιρεθούν τα θρησκευτικά σύμβολα από τη δικαστική αίθουσα.

Το δικαστήριο διέκοψε και με παρεμπίπτουσα απόφασή του απέρριψε το αίτημα της Ένωσης, με ψήφους 24 υπέρ έναντι 3 κατά.

Επί της υποθέσεως, η εισηγήτρια των υποθέσεων, σύμβουλος επικρατείας, Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, έθεσε, μεταξύ των άλλων, το θέμα εάν η τήρηση αρχείου τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών στα γυμνάσια και λύκεια, στα οποία καταχωρείται το θρήσκευμα των μαθητών, έρχεται σε αντίθεση με το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της ένωσης υποστήριξε ότι με την αναγραφή του θρησκεύματος πάνω στο απολυτήριο παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα, ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός προσωπικών δεδομένων (GDPR) και η προστατευόμενη θρησκευτική ελευθερία και προσέθεσε ότι το απολυτήριο του Λυκείου θα συνοδεύει τους μαθητές σε όλη τους τη ζωή και σε όλη τους την επαγγελματική σταδιοδρομία. Ακόμη, ο συνήγορος της ένωσης επικαλέστηκε την απόφαση του ΣτΕ για την διαγραφή του θρησκεύματος από τις αστυνομικές ταυτότητες

Από την πλευρά της δικηγόρος του δημοσίου έθεσε το ζήτημα εάν θεμελιώνει έννομο συμφέρον η ένωση να καταθέσει αίτηση ακύρωσης για το επίμαχο θέμα, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν οι γονείς που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ δεν είναι μέλη της εν λόγω ένωσης.

Με το να αναγράφεται στο απολυτήριο το πεδίο του θρησκεύματος, το θρήσκευμα του μαθητή, όχι μόνο δεν προσβάλει κανένα δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά αντίθετα το άρθρο 16 του Συντάγματος αναφέρεται στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης.

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.