Το ακίνητο είναι ένα από τα ελάχιστα αυτόνομα κτήρια γραφείων που είναι άδειο αυτή την στιγμή στην Αθήνα. Έχει συνολική επιφάνεια 14.957 τ.μ και έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο επιφάνειας 1.985 τ.μ. 

Παρά την έλλειψη μεγάλων χώρων γραφείων τελικά δεν εκφράστηκε ενδιαφέρον για την μίσθωση του κτηρίου στον διαγωνισμό που «έτρεξε» η Εθνική Leasing.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν αυτή την εξέλιξη στην τιμή. Το ελάχιστο ενοίκιο που ζητούσε ήταν 115 χιλιάδες ευρώ μηνιαίως και ετήσια αναπροσαρμογή όσο η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, πλέον 2%. ενώ η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία, ήταν στις 230 χιλ. ευρώ.

Πηγή: insider.gr