Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, δεν μοιάζει να δικαιολογει την αισιοδοξία σχετικά με το τέλος των μνημονίων. 

Κι αυτό καθώς το 2018, στον ιδιωτικό τομέα 571.000 εργαζόμενοι αμείβονταν με μισθό κάτω των 500 ευρώ, την ίδια ώρα που 251.000 εργαζόμενοι αμείβονταν με μισθό κάτω από 250 ευρώ!

Σύμφωνα με την ΓΣΕΕ την περίοδο 2009 – 2017, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί κατά 33,7%. Μειωμένες κατά 130 εκατ. ευρώ ήταν το 2018 και οι κοινωνικές παροχές. Συγκριτικά με το 2009, αυτές έχουν υποχωρήσει κατά 21,7%. 

Η χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών είναι ιδιαίτερα εύθραυστη λόγω αρνητικών νέων αποταμιεύσεων και χαμηλού επιπέδου εισοδημάτων σε σχέση με τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Δεδομένης της εξάρτησης της δυναμικής τής οικονομίας από την εγχώρια κατανάλωση, η χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών περιορίζει τις προσδοκίες αναπτυξιακής δυναμικής τής οικονομίας. 

Τα συμπεράσματα της έκθεσης της ΓΣΕΕ.